Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont świetlicy wiejskiej w Starym Wołowie zostanie dofinansowany w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Remont świetlicy wiejskiej w Starym Wołowie zostanie dofinansowany w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Celem konkursu jest pomoc w poprawie jakości życia w dolnośląskich sołectwach. Gmina Wołów pozyskała dodatkowe środki na kolejny etap remontu świetlicy. Prace remontowe ty6m razem skupią się na pierwszym piętrze. Budynek czeka wymiana instalacji, okien oraz remont toalety. Ma to ulepszyć funkcjonalność tego miejsca, stworzyć lepsze warunki do organizacji spotkań integracyjnych, warsztatów i uroczystości.

Całkowity koszt realizacji projektu to 75.999,67zł, z czego 50% zostanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast pozostałe środki zostaną pokryte ze środków budżetu Gminy Wołów.

 

Wersja XML