Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Buchholz

Stadt Buchholz i.n.N.
Rathausplatz 1
21 244 Buchholz i.d.N.
tel. +49 4181 214 00
fax. +49 4181 316 83
www.buchholz.de
Burmistrz: Wilfried Geiger

Współpraca Miasta i Gminy Wołów z miastem partnerskim Buchholz in der Nordheide w Niemczech uwieńczona została podpisaniem Aktu Partnerskiego w sierpniu 1996 r., na mocy którego obydwie gminy zobowiązały się przede wszystkim do:

- podejmowania działań związanych z popieraniem kontaktów między mieszkańcami,

- wspomagania kontaktów między mieszkańcami i organizacjami,

- wymiany grup uczniów szkół średnich i gimnazjalnych oraz nauczycieli.

Wymiana młodzieży

Pierwsza wymiana odbyła się w 1997 r. i wzięli w niej udział uczniowie uzdolnieni językowo oraz pragnący związać swe losy z językiem i kulturą niemiecką.

W ramach współpracy z Buchholz Gmina Wołów korzysta ze środków finansowych fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Poczdamie. Głównym jej zadaniem jest wpieranie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Tematyka programów spotkań jest dowolna. Dotowane są te projekty, na które polski i niemiecki partner złożą wspólny wniosek.Do tej pory Fundacja wsparła wymianę dotacją w wysokości ok.60 tyś zł. Wzięło w niej udział ponad 250 uczniów z Wołowa i Buchholz.  W październiku i listopadzie  2007 r. obydwie Gminy zorganizowały 10-tą jubileuszową wymianę młodzieży, którą w Wołowie uatrakcyjniono m.in. spotkaniem młodzieży z Konsulem Generalnym Niemiec dr. Helmutem Schöpsem oraz koncertem jubileuszowym zespołu „Złodzieje głów” , a także posadzeniem drzewa bukowego i osadzeniem tablicy pamiątkowej w parku koło policji.  Relacje z Wymiany w roku 2009 można znaleźć na stronie Zespołu Szkół Publicznych. W  br. planowane jest kolejne spotkanie młodzieży.

Stowarzyszenie Niemiecko-Polskie w Buchholz i Polsko-Niemieckie w Wołowie

Działalność tych dwóch stowarzyszeń polega na wspomaganiu, a także organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych w Buchholz i Wołowie. Jedną z imprez zainicjowanych przez Stowarzyszenie Niemiecko-Polskie w Buchholz są Targi Kultury Polskiej, na których prezentowane były polskie zespoły jazzowe, chóry akademickie, teatr szkolny, występy śpiewaków z Opery Wrocławskiej  a także wystawy prac plastycznych lokalnych twórców.

Konferencje

W 2004 r. w Wołowie zorganizowano I Międzynarodową Konferencję pt. „Systemy edukacji w Europie na przykładzie Francji, Polski i Niemiec”, inicjując w ten sposób nowy cykl wymiany doświadczeń. Kolejna konferencja pt. „Rola samorządu terytorialnego w utrwalaniu dziedzictwa kultury jako dowodu tożsamości w zjednoczonej Europie na przykładzie działalności samorządów we Francji, Niemczech i w Polsce” miała miejsce w maju 2005 r. w Lubiążu. Trzecia konferencja na temat: „Rola samorządu terytorialnego w upowszechnianiu kultury fizycznej i tworzenie strategii sportu dla wszystkich” odbyła się na początku czerwca 2006 r. i połączona była z obchodami jubileuszu 10-lecia partnerstwa pomiędzy Buchholz a Wołowem oraz podpisaniem umowy partnerskiej z miastem Canteleu we Francji.  W 2007r. zorganizowano IV Międzynarodową Konferencję pt. „ Ochrona Środowiska – wymiana doświadczeń samorządów Wołowa, Buchholz i Canteleu”.

Konferencje współfinansowane były przez  Komisję Europejską oraz Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej. W  czerwcu 2008 roku konferencję na temat „Rola gospodarki w średnich centrach znajdujących się w regionach wielkich aglomeracji europejskich- szanse i zagrożenia” zorganizowało miasto Buchholz przy okazji jubileuszu 50-lecia miasta. Następną V Międzynarodową Konferencję pt. „Archeologia, myślistwo i łowiectwo w aspekcie wspólnego dziedzictwa Europy” zorganizował UMiG Wołów. Program został uatrakcyjniony  warsztatami: „Szlachetna sztuka wabienia jelenia” oraz „Tresura psów posokowców”, a także występem zespołu myśliwskiego z Buchholz i Zespołu Trębaczy Myśliwskich „Venator”. W br. konferencję zorganizują nasi partnerzy.

Kultura i sport

Działania typu kulturalnego odbywają się pod patronatem Wołowskiego Ośrodka Kultury, natomiast Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie patronuje spotkaniom sportowym, które odbywają się w obydwu miastach. Kilkakrotnie biegacze z Wołowa spotykali się ze swoimi kolegami na biegach ulicznych w Buchholz. W roku 1997 Wołów był organizatorem wielkiej, dwustuosobowej imprezy kulturalno-sportowej, w której zawodnicy reprezentujący trzy miasta partnerskie, również Canteleu, zmagali się w wielu dyscyplinach sportowych min. w tenisie stołowym i piłce nożnej. Wtedy też rozpoczęła się międzynarodowa współpraca pomiędzy klubami crossowymi, które spotykają się rorocznie na zawodach rowerowych.

Wersja XML