Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ville de Canteleu

Ville de Canteleu
Hotel de Ville
Place Jean Jauzes
BP 11
76380 Canteleu
tel. +33 232 83 40 00
fax. +33 235 36 56 41
www.ville-canteleu.fr
Burmistrz: Maire Christoph Bouillon

Gmina Wołów nawiązała współpracę z Gminą Canteleu za pośrednictwem partnerskiego miasta Buchholz w Niemczech, które Akt Partnerski z Canteleu podpisało już w 1975 r. Początkowo kontakty gmin Wołów – Canteleu ograniczone były do sporadycznych wizyt przy okazji świąt regionalnych. Od 2002 r. Wołów przyjął koncepcję współpracy z Canteleu, którą realizuje zgodnie z przyjętymi postanowieniami, i która uwieńczona została podpisaniem Umowy Partnerskiej pomiędzy gminami 17 września 2005 r.

Umowa Partnerska zakłada:


Wspólnie realizowane projekty to:


Osobną kartę we współpracy partnerskiej stanowi wymiana dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu ze szkołami podstawowymi w gminie Canteleu.
ZSP w Lubiążu realizuje cykliczne już wymiany:

W kwietniu 2010 r. przewidywana jest kolejna rewizyta dzieci francuskich w gminie Wołów.


O Canteleu

Canteleu (z łaciny cantus lupi – śpiew wilka) leży w płn. Francji, w regionie Normandia, departamencie Haute Normandie (Górna Normandia), w granicach aglomeracji blisko 500-tysięcznego miasta Rouen (tego samego, w którym 30 maja 1431 r. spłonęła na stosie w mrocznej historii średniowiecza Joanna D`Arc). Stosunkowo liczna grupa zamieszkującej te tereny polonii francuskiej to potomkowie przybyłych tutaj na początku XX stulecia polskich górników oraz bliżej – polskich uczestników walk wyzwoleńczych w czasie II wojny światowej.

Canteleu w liczbach:

Gmina liczy 15 430 mieszkańców (wg spisu powszechnego z 1999r.)

6 180 mieszkań, z czego 90,5 % zbudowanych po II wojnie światowej

4 000 hektarów lasów

221 przedsiębiorstw

66 rzemieślników

1 300 miejsc pracy (przemysł, handel)

130 stowarzyszeń

3 400 licencjonowanych sportowców

20 placówek dydaktycznych (żłobki, przedszkola, szkoły)

Miasta partnerskie Canteleu:

New Milion (Anglia), Buchholz (Niemcy), Kangoussi (Burkinafaso) i od 17 września 2005 r. Wołów

Kultura:

E-C-F-M (Espace Culturel Francois Mitterrand) – Centrum Kultury F. Mitterrand`a. Oddane do użytku w 1999 roku nowoczesne centrum kultury posiada: salę widowiskową (170 miejsc siedzących), sale wystawowe, atelier sztuk plastycznych, pomieszczenia muzyczne, sale teatralne, biblioteki: dla dorosłych oraz „marmoteka” wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci. W programie wydarzeń artystycznych: wystawy, pokazy, spektakle teatralne, koncerty muzyczne (muzyka klasyczna, współczesna, nowoczesna), taniec (klasyczny, współczesny, hip-hop).

Sport – wydarzenia:
 


Obiekty sportowe:
 


Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 10 pracowników:

Adrexo – dystrybucja

Wersja XML